Advertisement

CH3CN | Chemical Substance


Advertisement
Advertisement

CH3CN

short form C2H3NMetyl Xyanua
Atomic_weight (g/mol) 41.0519


Density of solid (kg/m3) 786


Boiling Point (°C) 81


Melting point (°C) -46

Lưu Ý: Bạn chỉ được thảo luận liên quan các vấn đề liên quan tới việc học tập. Nói tục, chửi thề hay nói những điều vi phạm các nguyên tắc cộng đồng sẽ bị xóa

NhomHoc.Online là sản phẩm của Be Ready Education Australia

Income form ads help us maintain content with highest quality why we need to place adverts ? :D

I don't want to support website (close) - :(