Advertisement

C2H5ONa | Chemical Substance


Advertisement
Advertisement

C2H5ONa

short form C2H5NaOSodium ethoxide
Atomic_weight (g/mol) 68.0503


Density of solid (kg/m3) 868


Melting point (°C) 260

Lưu Ý: Bạn chỉ được thảo luận liên quan các vấn đề liên quan tới việc học tập. Nói tục, chửi thề hay nói những điều vi phạm các nguyên tắc cộng đồng sẽ bị xóa

NhomHoc.Online là sản phẩm của Be Ready Education Australia

Income form ads help us maintain content with highest quality why we need to place adverts ? :D

I don't want to support website (close) - :(