Advertisement

C2H5OH | Chemical Substance

(c2h5)2nh diethylamine


Advertisement
Advertisement

C2H5OH

short form C2H6Orượu etylic


(c2h5)2nh diethylamineAtomic_weight (g/mol) 46.0684


Density of solid (kg/m3) 0.789


Boiling Point (°C) 78.37


Melting point (°C) -114

Lưu Ý: Bạn chỉ được thảo luận liên quan các vấn đề liên quan tới việc học tập. Nói tục, chửi thề hay nói những điều vi phạm các nguyên tắc cộng đồng sẽ bị xóa

NhomHoc.Online là sản phẩm của Be Ready Education Australia

Income form ads help us maintain content with highest quality why we need to place adverts ? :D

I don't want to support website (close) - :(