Advertisement

NH4NO3 | Chemical Substance

ammonium nitrate


Advertisement
Advertisement

NH4NO3

short form H4N2O3amoni nitrat


ammonium nitrateAtomic_weight (g/mol) 80.0434


Density of solid (kg/m3) 1730


Boiling Point (°C) 210


Melting point (°C) 169

Lưu Ý: Bạn chỉ được thảo luận liên quan các vấn đề liên quan tới việc học tập. Nói tục, chửi thề hay nói những điều vi phạm các nguyên tắc cộng đồng sẽ bị xóa

NhomHoc.Online là sản phẩm của Be Ready Education Australia

Income form ads help us maintain content with highest quality why we need to place adverts ? :D

I don't want to support website (close) - :(