Advertisement

HCHO | Chemical Substance


Advertisement
Advertisement

HCHO

short form CH2OAndehit formic(formaldehit)
Atomic_weight (g/mol) 30.0260


Density of solid (kg/m3) 1000


Boiling Point (°C) -19.3


Melting point (°C) -117

Lưu Ý: Bạn chỉ được thảo luận liên quan các vấn đề liên quan tới việc học tập. Nói tục, chửi thề hay nói những điều vi phạm các nguyên tắc cộng đồng sẽ bị xóa

NhomHoc.Online là sản phẩm của Be Ready Education Australia

Income form ads help us maintain content with highest quality why we need to place adverts ? :D

I don't want to support website (close) - :(