Advertisement

CH3CH2CHO | Chemical Substance


Advertisement
Advertisement

CH3CH2CHO

short form C3H6OPropanal
Atomic_weight (g/mol) 58.0791


Density of solid (kg/m3) 810


Boiling Point (°C) 46

Lưu Ý: Bạn chỉ được thảo luận liên quan các vấn đề liên quan tới việc học tập. Nói tục, chửi thề hay nói những điều vi phạm các nguyên tắc cộng đồng sẽ bị xóa

NhomHoc.Online là sản phẩm của Be Ready Education Australia

Income form ads help us maintain content with highest quality why we need to place adverts ? :D

I don't want to support website (close) - :(