Please wait while we search for your equation

CH3COOC2H5C2H5OH + CH3CH2CHO
(lỏng) (lỏng) (lỏng)
(không màu)
1 1 1 Hệ số
Nguyên - Phân tử khối (g/mol)
Số mol
Khối lượng (g)
Solvent: LiAlH4
Hydrolysis of CH3COOC2H5
  View Further Details

Thông tin thêm về phương trình hóa học

tạo thành C2H5OH (rượu etylic) ,trong điều kiện chất xúc tác LiAlH4

Phương trình để tạo ra chất CH3COOC2H5 (Etyl axetat)

C2H5OH + CH3COOCH3 => H2O + CH3COOC2H5 CH3COOH + C2H5ONa => NaOH + CH3COOC2H5 C2H5OH + CH3COOH => H2O + CH3COOC2H5

Phương trình để tạo ra chất C2H5OH (rượu etylic)

C6H12O6 => C2H5OH + CO2 C6H12O6 => C2H5OH + CO2 HNO2 + C2H5NH2 => C2H5OH + H2O + N2

Phương trình để tạo ra chất CH3CH2CHO (Propanal)

NaOH + HCOOCH=CH-CH3 => HCOONa + CH3CH2CHO CH3COOC2H5 => C2H5OH + CH3CH2CHO CuO + CH3CH2CH2OH => Cu + H2O + CH3CH2CHO

Please support us by turn off your ads block - why we need to run ads ? :D