Advertisement

CHF2Cl | Chemical Substance

Freon 22; Chlorodifluoromethane; Arcton-4; Algofrene type-6; Ucon-22; F-22; Freon-22; Fron 22; HCFC-22; DF-22; R-22; Difluorochloromethane; Freon R-22; CFC-22


Advertisement
Advertisement

CHF2Cl

short form CHClF2Clorodiflorometan


Freon 22; Chlorodifluoromethane; Arcton-4; Algofrene type-6; Ucon-22; F-22; Freon-22; Fron 22; HCFC-22; DF-22; R-22; Difluorochloromethane; Freon R-22; CFC-22Atomic_weight (g/mol) 86.4684

Participate as reactant

2CHF2Cl => 2HCl + CF2=CF2

Participate as product

Lưu Ý: Bạn chỉ được thảo luận liên quan các vấn đề liên quan tới việc học tập. Nói tục, chửi thề hay nói những điều vi phạm các nguyên tắc cộng đồng sẽ bị xóa

NhomHoc.Online là sản phẩm của Be Ready Education Australia

Income form ads help us maintain content with highest quality why we need to place adverts ? :D

I don't want to support website (close) - :(