Advertisement

CH3COOC6H5 | Chemical Substance


Advertisement
Advertisement

CH3COOC6H5

short form C8H8O2phenyl axetat
Atomic_weight (g/mol) 136.1479


Density of solid (kg/m3) 1075


Boiling Point (°C) 195


Melting point (°C) 50

Lưu Ý: Bạn chỉ được thảo luận liên quan các vấn đề liên quan tới việc học tập. Nói tục, chửi thề hay nói những điều vi phạm các nguyên tắc cộng đồng sẽ bị xóa

NhomHoc.Online là sản phẩm của Be Ready Education Australia

Income form ads help us maintain content with highest quality why we need to place adverts ? :D

I don't want to support website (close) - :(