Please wait while we search for your equation

2AgNO3 + H2O + 3NH3 + C2H5CHO2Ag + 2NH4NO3 + C2H5COONH4
(rắn) (lỏng) (khí) (lỏng) (kt) (khí) (rắn)
(trắng) (không màu) (không màu, mùi khai) (không màu) (trắng)
2 1 3 1 2 2 1 Hệ số
Nguyên - Phân tử khối (g/mol)
Số mol
Khối lượng (g)
No information found for this chemical equation
C2H5CHO reacts with AgNO3/NH3
Gas is emitted and white precipitate appears
  View Further Details

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho AgNO3 (bạc nitrat) tác dụng vói H2O (nước) NH3 (amoniac) C2H5CHO (Propanal) tạo thành Ag (bạc) C2H5COONH4 (Amoni propionat)

Phương trình để tạo ra chất AgNO3 (bạc nitrat)

Ag + HNO3 => AgNO3 + H2O + NO2 Ag + HNO3 => AgNO3 + H2O + NO HNO3 + Ag3PO4 => AgNO3 + H3PO4

Phương trình để tạo ra chất H2O (nước)

NH4NO2 => H2O + N2 HCl + NaOH => H2O + NaCl C6H12O6 + Cu(OH)2 => H2O + (C6H11O6)2Cu

Phương trình để tạo ra chất NH3 (amoniac)

H2 + N2 => NH3 NH4HCO3 => H2O + NH3 + CO2 Ca(OH)2 + NH4Cl => H2O + NH3 + CaCl2

Phương trình để tạo ra chất C2H5CHO (Propanal)

Không tìm thấy phương trình nào

Phương trình để tạo ra chất Ag (bạc)

AgNO3 => Ag + NO2 + O2 AgNO3 + Cu => Ag + Cu(NO3)2 AgNO3 + CH3CHO + NH3 => Ag + NH4NO3 + CH3COONH4

Phương trình để tạo ra chất NH4NO3 (amoni nitrat)

AgNO3 + CH3CHO + NH3 => Ag + NH4NO3 + CH3COONH4 AgNO3 + H2O + NH3 + C2H5CHO => Ag + NH4NO3 + C2H5COONH4 Fe + HNO3 => Fe(NO3)2 + H2O + NH4NO3

Phương trình để tạo ra chất C2H5COONH4 (Amoni propionat)

AgNO3 + H2O + NH3 + C2H5CHO => Ag + NH4NO3 + C2H5COONH4

Please support us by turn off your ads block - why we need to run ads ? :D