Please wait while we search for your equation

NaHSO3 + NaHSO4H2O + Na2SO4 + SO2
(rắn) (rắn) (lỏng) (rắn) (khí)
(trắng) (không màu) (trắng) (không màu)
1 1 1 1 1 Hệ số
Nguyên - Phân tử khối (g/mol)
Số mol
Khối lượng (g)
No information found for this chemical equation
SO2 gas is emitted
  View Further Details

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho NaHSO3 (Natri bisulfit) tác dụng vói NaHSO4 (Natri hidro sunfat) tạo thành H2O (nước) SO2 (lưu hùynh dioxit)

Phương trình để tạo ra chất NaHSO3 (Natri bisulfit)

NaOH + NH4HSO3 => H2O + NH3 + NaHSO3 H2O + Na2S2O5 => NaHSO3 H2O + O2 + Na2S2O4 => NaHSO3 + NaHSO4

Phương trình để tạo ra chất NaHSO4 (Natri hidro sunfat)

H2SO4 + NaNO3 => HNO3 + NaHSO4 H2SO4 + NaCl => HCl + NaHSO4 H2SO4 + NaCl => HCl + NaHSO4

Phương trình để tạo ra chất H2O (nước)

NH4NO2 => H2O + N2 HCl + NaOH => H2O + NaCl C6H12O6 + Cu(OH)2 => H2O + (C6H11O6)2Cu

Phương trình để tạo ra chất Na2SO4 (natri sulfat)

NaOH + CuSO4 => Cu(OH)2 + Na2SO4 (NH4)2SO4 + NaOH => H2O + Na2SO4 + NH3 H2SO4 + Na2CO3 => H2O + Na2SO4 + CO2

Phương trình để tạo ra chất SO2 (lưu hùynh dioxit)

SO3 => O2 + SO2 Cu + H2SO4 => H2O + SO2 + CuSO4 Fe2(SO4)3 => Fe2O3 + O2 + SO2

Please support us by turn off your ads block - why we need to run ads ? :D