Please wait while we search for your equation

NaHCO3 + NaHSO4H2O + Na2SO4 + CO2
(dung dịch) (dung dịch) (lỏng) (rắn) (khí)
(không màu) (không màu)
1 1 1 1 1 Hệ số
Nguyên - Phân tử khối (g/mol)
Số mol
Khối lượng (g)
No information found for this chemical equation
NaHCO3 reacts with NaHSO4
Gas is emitted
  View Further Details

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho NaHCO3 (natri hidrocacbonat) tác dụng vói NaHSO4 (Natri hidro sunfat) tạo thành H2O (nước) CO2 (Cacbon dioxit)

Phương trình để tạo ra chất NaHCO3 (natri hidrocacbonat)

Na2CO3 + NaHSO4 => Na2SO4 + NaHCO3 H2O + NaCrO2 + CO2 => NaHCO3 + Cr(OH)3 Ca(HCO3)2 + NaOH => CaCO3 + H2O + NaHCO3

Phương trình để tạo ra chất NaHSO4 (Natri hidro sunfat)

H2SO4 + NaNO3 => HNO3 + NaHSO4 H2SO4 + NaCl => HCl + NaHSO4 H2SO4 + NaCl => HCl + NaHSO4

Phương trình để tạo ra chất H2O (nước)

NH4NO2 => H2O + N2 HCl + NaOH => H2O + NaCl C6H12O6 + Cu(OH)2 => H2O + (C6H11O6)2Cu

Phương trình để tạo ra chất Na2SO4 (natri sulfat)

NaOH + CuSO4 => Cu(OH)2 + Na2SO4 (NH4)2SO4 + NaOH => H2O + Na2SO4 + NH3 H2SO4 + Na2CO3 => H2O + Na2SO4 + CO2

Phương trình để tạo ra chất CO2 (Cacbon dioxit)

CO + O2 => CO2 C + O2 => CO2 C2H5OH + O2 => H2O + CO2

Please support us by turn off your ads block - why we need to run ads ? :D