Please wait while we search for your equation

NH4NO22H2O + N2
(rắn) (lỏng) (khí)
(không màu) (không màu) (không màu)
1 2 1 Hệ số
Nguyên - Phân tử khối (g/mol)
Số mol
Khối lượng (g)
Temperature: 60 - 70°C
Small amount of pure nitrogen is prepared by lightly heating the saturated ammonium nitrite solution
Bubbles appear due to N2 gas
Ammonium salt contains oxidative acid radicals, such as nitric acid, nitric acid, when it is heated, it will create N2 and N2O. These reactions are used to prepare N2 and N2O gases in laboratories.
  View Further Details

Thông tin thêm về phương trình hóa học

tạo thành H2O (nước) ,trong điều kiện nhiệt độ 60 - 70

Phương trình để tạo ra chất NH4NO2 (amoni nitrit)

NH4NO3 + H => H2O + NH4NO2 NH3 + HNO2 => NH4NO2 KNO2 + NH4ClO4 => NH4NO2 + KClO4

Phương trình để tạo ra chất H2O (nước)

NH4NO2 => H2O + N2 HCl + NaOH => H2O + NaCl C6H12O6 + Cu(OH)2 => H2O + (C6H11O6)2Cu

Phương trình để tạo ra chất N2 (nitơ)

NH4NO2 => H2O + N2 NH3 + CrO3 => H2O + N2 + Cr2O3 NH4NO3 => H2O + N2 + O2

Please support us by turn off your ads block - why we need to run ads ? :D