Please wait while we search for your equation

3nHNO3 + [C6H7O2(OH)3]n3nH2O + [C6H7O2(ONO2)3]n
(lỏng) (rắn) (lỏng) (rắn)
(không màu) (không màu)
3n 1 3n 1 Hệ số
Nguyên - Phân tử khối (g/mol)
Số mol
Khối lượng (g)
No information found for this chemical equation
Cellulose reacts with HNO3
  View Further Details

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho HNO3 (axit nitric) tác dụng vói [C6H7O2(OH)3]n (xenlulozo) tạo thành H2O (nước)

Phương trình để tạo ra chất HNO3 (axit nitric)

H2O + NO2 => HNO3 + NO Ba(NO3)2 + H2SO4 => HNO3 + BaSO4 H2SO4 + KMnO4 + NO => H2O + HNO3 + MnSO4 + K2SO4

Phương trình để tạo ra chất [C6H7O2(OH)3]n (xenlulozo)

Không tìm thấy phương trình nào

Phương trình để tạo ra chất H2O (nước)

NH4NO2 => H2O + N2 HCl + NaOH => H2O + NaCl C6H12O6 + Cu(OH)2 => H2O + (C6H11O6)2Cu

Phương trình để tạo ra chất [C6H7O2(ONO2)3]n (xenlulozo trinitrat)

HNO3 + [C6H7O2(OH)3]n => H2O + [C6H7O2(ONO2)3]n

Please support us by turn off your ads block - why we need to run ads ? :D