Please wait while we search for your equation

3H2SO4 + 4NaBrBr2 + 2H2O + 2Na2SO4 + SO2 + 2HBr
(đậm đặc) (rắn) (lỏng) (lỏng) (rắn) (khí) (khí)
(không màu) (trắng) (nâu đỏ) (không màu) (trắng) (không màu, mùi sốc) (không màu)
3 4 1 2 2 1 2 Hệ số
Nguyên - Phân tử khối (g/mol)
Số mol
Khối lượng (g)
No information found for this chemical equation
Sodium bromide reacts with H2SO4
Gas is emitted
  View Further Details

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho H2SO4 (axit sulfuric) tác dụng vói NaBr (Natri bromua) tạo thành Br2 (brom) Na2SO4 (natri sulfat) SO2 (lưu hùynh dioxit) HBr (Hidro bromua)

Phương trình để tạo ra chất H2SO4 (axit sulfuric)

H2O + ZnSO4 => H2SO4 + O2 + Zn Fe2(SO4)3 + H2O => Fe + H2SO4 + O2 H2O + CuSO4 + P4 => Cu + H2SO4 + H3PO4

Phương trình để tạo ra chất NaBr (Natri bromua)

Br2 + NaI => I2 + NaBr Br2 + NaOH + CrBr2 => H2O + Na2CrO4 + NaBr NaBr.2H2O => H2O + NaBr

Phương trình để tạo ra chất Br2 (brom)

Cl2 + NaBr => Br2 + NaCl AgBr => Ag + Br2 HNO3 + HBr => Br2 + H2O + NO2

Phương trình để tạo ra chất H2O (nước)

NH4NO2 => H2O + N2 HCl + NaOH => H2O + NaCl C6H12O6 + Cu(OH)2 => H2O + (C6H11O6)2Cu

Phương trình để tạo ra chất Na2SO4 (natri sulfat)

NaOH + CuSO4 => Cu(OH)2 + Na2SO4 (NH4)2SO4 + NaOH => H2O + Na2SO4 + NH3 H2SO4 + Na2CO3 => H2O + Na2SO4 + CO2

Phương trình để tạo ra chất SO2 (lưu hùynh dioxit)

SO3 => O2 + SO2 Cu + H2SO4 => H2O + SO2 + CuSO4 Fe2(SO4)3 => Fe2O3 + O2 + SO2

Phương trình để tạo ra chất HBr (Hidro bromua)

Br2 + C6H6 => C6H5Br + HBr Br2 + H2 => HBr H2SO4 + NaBr => Br2 + H2O + Na2SO4 + SO2 + HBr

Please support us by turn off your ads block - why we need to run ads ? :D