Please wait while we search for your equation

C6H12O6 + 2Ag(NH3)2OH2Ag + H2O + 3NH3 + CH2OH(CHOH)4COONH4
(rắn) (dd) (kt) (lỏng) (khí)
(không màu) (trắng) (không màu) (không màu, mùi khai)
1 2 2 1 3 1 Hệ số
Nguyên - Phân tử khối (g/mol)
Số mol
Khối lượng (g)
Temperature: t0
The ammoniacal silver complex oxidizes glucose to form ammonium gluconate dissolved in the solution
Ag is stuck on the test tube wall, white precipitate appears, and gas with urea odor is emitted
  View Further Details

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho C6H12O6 (glucose) tác dụng vói Ag(NH3)2OH (Diamminesilver(I) hydroxide) tạo thành Ag (bạc) NH3 (amoniac) CH2OH(CHOH)4COONH4 (Amoni gluconat) ,trong điều kiện nhiệt độ t0

Phương trình để tạo ra chất C6H12O6 (glucose)

H2O + (C6H10O5)n => C6H12O6 H2O + C12H22O11 => C6H12O6 + C6H12O6

Phương trình để tạo ra chất Ag(NH3)2OH (Diamminesilver(I) hydroxide)

AgCl + H2O + NH3 => HCl + Ag(NH3)2OH

Phương trình để tạo ra chất Ag (bạc)

AgNO3 => Ag + NO2 + O2 AgNO3 + Cu => Ag + Cu(NO3)2 AgNO3 + CH3CHO + NH3 => Ag + NH4NO3 + CH3COONH4

Phương trình để tạo ra chất H2O (nước)

NH4NO2 => H2O + N2 HCl + NaOH => H2O + NaCl C6H12O6 + Cu(OH)2 => H2O + (C6H11O6)2Cu

Phương trình để tạo ra chất NH3 (amoniac)

H2 + N2 => NH3 NH4HCO3 => H2O + NH3 + CO2 Ca(OH)2 + NH4Cl => H2O + NH3 + CaCl2

Phương trình để tạo ra chất CH2OH(CHOH)4COONH4 (Amoni gluconat)

C6H12O6 + Ag(NH3)2OH => Ag + H2O + NH3 + CH2OH(CHOH)4COONH4 C6H12O6 + [Ag(NH3)2]OH => Ag + H2O + NH3 + CH2OH(CHOH)4COONH4

Please support us by turn off your ads block - why we need to run ads ? :D