Please wait while we search for your equation

Ba(HCO3)2 H2O + CO2 + BaCO3
(rắn) (lỏng) (khí) (rắn)
(không màu) (không màu) (trắng)
1 1 1 1 Hệ số
Nguyên - Phân tử khối (g/mol)
Số mol
Khối lượng (g)
No information found for this chemical equation
Pyrolysis of Ba(HCO3)2
Precipitate of CaCO3 appears. CO2 gas is released.
  View Further Details

Thông tin thêm về phương trình hóa học

tạo thành H2O (nước) BaCO3 (Bari cacbonat)

Phương trình để tạo ra chất Ba(HCO3)2 (Bari Bicacbonat)

H2O + CO2 + Ba(AlO2)2 => Al(OH)3 + Ba(HCO3)2 Ba(OH)2 + CO2 => Ba(HCO3)2 Ba(OH)2 + NH4HCO3 => H2O + NH3 + Ba(HCO3)2

Phương trình để tạo ra chất H2O (nước)

NH4NO2 => H2O + N2 HCl + NaOH => H2O + NaCl C6H12O6 + Cu(OH)2 => H2O + (C6H11O6)2Cu

Phương trình để tạo ra chất CO2 (Cacbon dioxit)

CO + O2 => CO2 C + O2 => CO2 C2H5OH + O2 => H2O + CO2

Phương trình để tạo ra chất BaCO3 (Bari cacbonat)

BaO + CO2 => BaCO3 Na2CO3 + Ba(OH)2 => NaOH + BaCO3 Ba(OH)2 + KHCO3 => H2O + KOH + BaCO3

Please support us by turn off your ads block - why we need to run ads ? :D