Please wait while we search for your equation

(NH4)2CO3 + 2NaOH2H2O + Na2CO3 + 2NH3
(rắn) (dung dịch) (lỏng) (rắn) (khí)
(không màu) (không màu, mùi khai)
1 2 2 1 2 Hệ số
Nguyên - Phân tử khối (g/mol)
Số mol
Khối lượng (g)
No information found for this chemical equation
(NH4)2CO3 reacts with NaOH
NH3 gas appears, forming bubbles
  View Further Details

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho (NH4)2CO3 (amoni cacbonat) tác dụng vói NaOH (natri hidroxit) tạo thành H2O (nước) NH3 (amoniac)

Phương trình để tạo ra chất (NH4)2CO3 (amoni cacbonat)

AgNO3 + H2O + NH3 + HCOOH => (NH4)2CO3 + Ag + NH4NO3 AgNO3 + H2O + HCHO + NH3 => (NH4)2CO3 + Ag + NH4NO3 (NH2)2CO + H2O => (NH4)2CO3

Phương trình để tạo ra chất NaOH (natri hidroxit)

H2O + Na => H2 + NaOH H2O + NaCl => Cl2 + H2 + NaOH Na2CO3 + Ba(OH)2 => NaOH + BaCO3

Phương trình để tạo ra chất H2O (nước)

NH4NO2 => H2O + N2 HCl + NaOH => H2O + NaCl C6H12O6 + Cu(OH)2 => H2O + (C6H11O6)2Cu

Phương trình để tạo ra chất Na2CO3 (natri cacbonat)

C + Na2Cr2O7 => CO + Na2CO3 + Cr2O3 CH3COONa + NaOH => CH4 + Na2CO3 (NH4)2CO3 + NaOH => H2O + Na2CO3 + NH3

Phương trình để tạo ra chất NH3 (amoniac)

H2 + N2 => NH3 NH4HCO3 => H2O + NH3 + CO2 Ca(OH)2 + NH4Cl => H2O + NH3 + CaCl2

Please support us by turn off your ads block - why we need to run ads ? :D