Advertisement

Điện hóa trị

Hóa trị của một nguyên tố trong hợp chất ion gọi là điện hóa trị ...

News Only 5% of POPULATION would know

Advertisement

Giới thiệu khái niệm

Hóa trị của một nguyên tố trong hợp chất ion gọi là điện hóa trị và bằng điện tích của ion đó

Chi tiết khái niệm

Hóa trị của một nguyên tố trong hợp chất ion gọi là điện hóa trị và bằng điện tích của ion đó. 

Thí dụ: Trong phân tử NaCl, natri có điện hóa trị là 1+, clo có điện hóa trị là 1-

Trị số điện hóa trị của một nguyên tố bằng số electron mà nguyên tử của nguyên tố đó nhường hoặc thu để tạo thành ion.

Cách ghi điện hóa trị của nguyên tố: ghi trị số điện tích trước, dấu của điện tích sau


Tìm hiểu thêm Điện hóa trị
Advertisement

Rating

Điện hóa trị | Khái niệm hoá học

The total number of stars for this article is: 5 in 1 review
Rating: 5 / 5 stars

Xem thêm các khái niệm liên quan

Cộng hóa trị

Hóa trị của một nguyên tố trong hợp chất cộng hóa trị gọi là cộng hóa trị và bằng số liên kết cộng hóa trị mà nguyên tử của nguyên tố đó tạo ra được với các nguyên tử khác trong phân tử.

View detail

Liên kết kim loại

Liên kết kim loại là liên kết  được hình thành giữa các nguyên tử và ion kim loại trong mạng tinh thể  do sự tham gia của các e tự do.

View detail

Vôi sống

View detail

Breaking News

Interesting Information Only Few People Knows


Income form ads help us maintain content with highest quality why we need to place adverts ? :D

I don't want to support website (close) - :(